Nu är full sysselsättning målet.

november 1, 2009

När kongressen avslutades sa Mona Sahlin att nu är målet full sysselsättning. Nu ska socialdmeokratin fokusera på jobb. Människors arbete är grunden för vår välfärd.

Socialdemokraterna ska alltid sätta människors rätt till bra välfärd före producentens. Den enskilda individen är viktigare än driftsformer och upphandlingar. Så kan vi skapa Möjligheternas Sverige.

Kongressens avslutades med att alla tillsammans sjöng Internationalen.

/Peter Dahlgren, politisk sekreterare

Annonser

Eva-Lena skriver om integritets- och upphovsrättsbesluten

november 1, 2009

Läs Eva-Lena Janssons kommentarer på hennes blogg.

Direkt från kongressens avslutning

november 1, 2009

Så närmade sig jobbkongressen sitt slut. Örebos ombud har på flera områden påverkat socialdmeokraternas politik. De politiska riktlinjerna som antogs runt lunchtid på söndagen bottnar i en socialdemokrati som står upp för rättvisa, frihet och jämlikhet. Men de pekar också framåt mot det nya: Möjligheternas Sverige. Ett Sverige där alla ska ha ett jobb att gå till och där kvaliteten i välfärden ska stärkas.

På kongressen gjordes fler än 3 000 yrkanden. Över 1 000 motioner skulle behandlas. Och 500 anföranden gjordes från talarstolarna.

Här kan du läsa om de viktigaste besluten under kongressen.

Mona Sahlin betonade i sitt avslutningsanförandeatt vi nu har lagt grunden för ett regeringssamarbete med Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

/Peter Dahlgren, poltisk sekreterare

Socialdemokraterna tar ansvar för jämlika regioner i ett Sverige som inte slits isär!

november 1, 2009

Socialdemokreterna tar det ansvar som den moderatledda regeringen hukat för under hela mandatperioden, den att staten måste ge samma villkor för vår region att utvecklas som Skåne och Västra Götaland har fått. Socialdemokraterna i Örebro har lett arbetet med att få staten att ta ett tydligare ansvar i frågan och fått partidistrikten i Mälardalens län och Stockholms län att ställa sig bakom motionen ”Regional utvecklingskraft och statens ansvar”. En motion som socialdemokraternas kongress valde att bifalla.

Det finns få frågor som varit så grundligt utredda och där över trehundra remissinstanser är överens om vikten av att en omfattande förändring av Sveriges geografiska indelning genomförs, att dessa nya regioner får ett tydligt ansvar för regionala utvecklingsfrågor och att regionerna måste vara jämlika i styrka så att inte Sverige slits isär.

–          Det är viktigt att medborgarna i Örebro län får bo i en region med samma förutsättningar till god välfärd och tillväxt som andra regioner. Det är en viktig rättvisefråga att staten tar ansvar för jämlika och fungerande förutsättningar för hela Sverige. Den moderatledda regeringen har helt abdikerat från det ansvaret vilket innebär att vi kommer få landsdelar som har mycket olika förutsättningar i att bygga välfärd, tillväxt och kollektivtrafik, säger Jonas Karlsson ordförande för Socialdemokraterna i Örebro län.

Hela Sverige var förberedda för en förändring av regionindelningar och har sett fram emot en tydligare ansvarsfördelning mellan staten och den regionala nivån. I och med att den moderatledda regeringen inte tagit ansvar för frågan har arbetet med nya regionindelningar förlamats.

–          Det känns skönt att Socialdemokraternas partikongress tar ställning i frågan och lovar att ta ansvar för hela Sveriges utveckling om vi vinner valet 2010. Det finns många företrädare för fler partier i Örebro län som längtat efter det beskedet, avslutar Jonas Karlsson.

Örebrodelegationen gläds åt framgångar!

november 1, 2009

När jobbkongressen i eftermiddag avslutas åker örebrodelegationen hem med många segrar i bagaget. Alldeles nyss beslutades det om integritetsfrågor där flera motioner från Örebro bifölls helt eller delvis. Även en motion om regionfrågan från Örebro län bifölls av kongressen. Därutöver har Örebrodelegaterna varit aktiva i diskussionerna i temagrupperna och fått in flera ändringar. Alla delegater har varit uppe i talarstolen och drivit frågor! Stora framgångar alltså!

//John Johansson

Folkbildningens resurser

november 1, 2009

Idag diskuterar vi bla. kultur och folkbildning. Inläggen har varit många och intressant. Men jag är extra glad över ett tillägg i riktlinjerna, som bifölls av kongressen. Förslaget handlar om att det är viktigt att folkbildningen garanteras resurser, både nationellt och lokalt så att dess självständiga roll inte urholkas eller ifrågasätts. Som vice ordförande i ABF Örebro län, så känner jag en styrka i detta beslut när vi diskuterar förutsättningarna i framtiden för  ABF i Örebro län.

Katarina Hansson

Söndagens förmiddag i bilder

november 1, 2009

sondag2kjell
Kjell diskuterar kultur

sondag3helena
Helena, Marianne och Elisabeth förbereder sig för nästa omröstning

sondag4evalena
Vår ständigt twittrande riksdagsleamot Eva-Lena Jansson

sondag5bjorn
Björn argumenterar för en förnyad upphovsrätt och integritetsskydd

sondag6jenny
Mathilda och Jenny lyssnar intresserat på debatten om Ipred och FRA

sondag7carina
Carina och Eva hjälper och stöttar ombuden

Sondagullis
Ulrika hjälper ombuden med skrivande

progressiv3
Favorit i repris

Stor samling bakom integritetspolitiken

november 1, 2009

Efter att hela veckan ha diskuterat, skrivit nya förslag och förberett dagens debatt så var det nyss dags för den efterlängtade debatten om integritet och upphovsrätt, i programmet inskrivet som ”Kultur i brytningstid/ Media, teknik och integritet i utveckling”.

Talartiden var nu begränsad till en minut och det gör det ju svårt att hinna säga allt man vill. Men i huvudsak så har diskussionerna under veckan lett till att de flesta nu samlas bakom ett helt nytt förslag till skrivningar om dessa frågor. Jag är nästan helt nöjd, men har också föreslagit en liten förändring i texten. Dessutom har jag föreslagit att kongressen ska bifalla den motion som jag, Eva-Lena Jansson, Peter Dahlgren och Ulrika Sandberg skickat in (om en modern upphovsrätt).

Och medan jag skrivit detta har debatten pågått och nu är det omröstning. Vår motion (I36:1) bifölls just!
Motionen (också den från Örebro) om ett ”Moratorium för integritetskränkande politiok. Gör om, gör rätt!”, avslogs just den första attsatsen (om moratoriet) men de andra att-satserna bifölls av kongressen.

Jag hade lagt ett förslag om att ändra skrivningarna om den så kallade ”piratlagen” från 2005. Kongressen avslog det förslaget.

På det hela taget var det en riktigt bra kompromiss (en kompromiss är dock alltid en kompromiss…). Det känns skönt att kunna åka hem från kongressen, efter att Socialdemokratin tydligt visat att vi står på “den lilla människans sida” både gentemot staten och storföretagen.

/Björn Sundin (som har skrivit mer på den egna bloggen)

En ny progressiv och rödgrön politik

november 1, 2009

Det var något nytt, spännande och stort som ombuden från Örebro län kunde vara med om på söndagens morgon. Mona Sahlin inledde dagen och talade om en progrssiv politik. Ett rödgrönt alternativ till den mörkblåa regeringen Reinfeldt.

Därefter hälsade hon Maria Wetterstrand, Lars Ohly och Peter Eriksson upp på scenen. Där sa både vänsterpartiet och miljöpartiet att de ville ingå i en regering med Mona Sahlin som statsminister. Peter Dahlgren fanns på plats och kunde föreviga händelsen.

progressiv1

progressiv2

progressiv3

progressiv4

Kongressens sista dag

november 1, 2009

Nu börjar ombuden bli möra efter 4 dagars debatterande, yrkande, kompromissande och alltför lite sömn.

Idag, på kongressens sista dag, ska bland annat FRA och Ipred diskuteras. En debatt som föregått av långa diskussioner på nätet. Utan tvekan en fråga där Örebro län visat framfötterna med flera motioner. Motioner för att värna den enskilda människan mot storbolagen och den integritetskränkande typen av övervakning. Örebro har också varit drivande i Sossar mot storebror.